Zapraszamy do udziału w warsztacie online, na którym Hubert Dyba, ekspert metody Human Centered Design, nauczy nas projektowania usługi ukierunkowanej na użytkownika.

Podczas warsztatu będziemy wspólnie projektować usługi transgraniczne, stawiając klienta/odbiorcę w centrum działań.

Cele warsztatu:

  • zdobycie przez uczestników wiedzy o metodach tworzenia nowych produktów i usług,
  • zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystywania poznanych metod i narzędzi,
  • opracowanie założeń/pierwszej wersji nowej transgranicznej usługi odpowiadającej na zidentyfikowane regionalne wyzwania.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim oraz niemieckim (dostępny będzie tłumacz).

KIEDY:  19.05.2021, g. 9.00-16.00

JAK: Online (platforma ZOOM – dołącz w dniu spotkania)

KOGO ZAPRASZAMY: Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, organizacji wspierających i działających na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, tj. m.in. przedsiębiorstw działających w branży IT, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji zrzeszających pracodawców – podmiotów działających w obszarze: Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: link>>>

– Formularz będzie aktywny do dnia: 17.05.2021
Liczba miejsc jest mocno ograniczona.
– U
czestnictwo w warsztacie jest możliwe tylko dla Osób, które zapiszą się poprzez formularz i należą do grupy docelowej (zobacz sekcja: KOGO ZAPRASZAMY).
– Link do spotkania będzie wysłany na podany w formularzu adres e-mail kilka dni przed wydarzeniem.
– Udział w warsztacie jest bezpłatny.
– Spotkanie online będzie nagrywane.

SZCZEGÓŁY  PROGRAMU  WARSZTATU

Warsztat online mający na celu naukę wspólnego projektowania usług transgranicznych

1. Wstęp do tworzenia nowych produktów i usług w metodyce Human Centered Design – 2h
– istota projektowania zorientowanego na użytkownika,
– elementy procesu,
– wykorzystywane narzędzia,
– analiza case studies.

2. Przerwa – 15 min

3. Część warsztatowa – projektowanie nowej transgranicznej usługi – 1,5h
– mapowanie możliwości projektowych – identyfikacja znanych problemów, wyzwań, okazji,
– empatyzowanie – analiza potrzeb odbiorców usługi,
– definiowanie – określenie ram i doprecyzowanie wyzwania projektowego.

4. Przerwa – 15 minut

5. Część warsztatowa – projektowanie nowej transgranicznej usługi c.d. – 2h
– ideacja -zastosowanie metod generowania pomysłów na rozwiązanie postawionego problemu
– prototypowanie – opracowanie szybkiego prototypu z wykorzystywaniem narzędzi online,
– testowanie – prezentacja opracowanego prototypu w celu pozyskania feedbacku

6. Podsumowanie i zakończenie – 30 min

 

PROWADZĄCY WARSZTAT:

Hubert Dyba – Trener i konsultant innowacji. Doświadczenie zdobywał jako specjalista w Regionalnym Centrum Innowacjii Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, następnie jako dyrektor Centrum Przemysłów Kreatywnych na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Prowadzi pracę naukową w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human Centered Design. Facylitator metody CSI: Lab Projektanci Innowacji PFR. Swoją wiedzą wspierał takie inicjatywy jak Samsung LABO, Climate KIC, MIT Enterprise Forum, Startup Weekend.

Regularnie współpracuje z PARP, KPK, polskimi uczelniami oraz dojrzałymi firmami i start-upami w zakresie innowacji i budowania modeli biznesowych. Jako stypendysta MNiSW w ramach programu Top 500 Innovators wiedzę o innowacjach i design thinking zdobywał na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Posiada doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Wieloletni pracownik projektu Enterprise Europe Network, którego celem jest zacieśnianie transgranicznej współpracy pomiędzy firmami. Członek zespołu wyróżnionego nagrodą Enterprise Europe Network Best Practices Award za opracowanie i wprowadzenie do użytku nowej usługi opartej o metodykę Human Centered Design. Na zlecenie Komisji Europejskiej realizował projekt opracowania nowego narzędzia IT dla międzynarodowego projektu zatrudniającego trzy tysiące konsultantów w całej Europie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych warsztatów m.in. dla Komisji Europejskiej oraz uniwersytetów, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

 

PARTNER:

Partnerem projektu jest WITENO GmbH (Park Naukowo-Technologiczny), który podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie oraz posiada sieć kontaktów z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji po stronie niemieckiej.

O PROJEKCIE:

Szczegóły dotyczące projektu oraz harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie: https://klaster.it/wspolpraca-transgraniczna

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

 

OBEJRZYJ ZAPIS VIDEO: