Nasi Eksperci:

Rafał Malujda

Rafał Malujda - Rafał Malujda Kancelaria Prawno - Patentowa

Rafał Malujda - radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy - specjalista w branży IT. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl oraz prowadzi działalność jako Radca Prawny w Niemczech (członek Izby Adwokackiej w Schwerinie, Niemcy). Jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Użytkowników Linuksa i Uniksa. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów, w ramach których wykorzystywane jest oprogramowanie typu open source, w tym w środowiskach cloudowych oraz opracowywanie kontraktów klasycznych i w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile).

▪ Kontrakty IT - jak podpisać dobrą umowę gwarantującą dostarczenie produktu IT / realizację usługi (w tym umowy agilowe) ▪ Regulaminy usług chmurowych (cloud computing) - serwisów własnych i tych, z których korzystamy ▪ Ochrona danych w świecie realnych i online (RODO) ▪ Wydatki na produkt IT a ulga B+R ▪ IP-BOX oraz 50% kosztów pracownika ▪ Ochrona własności intelektualnej w obszarach cyfrowych ▪ Aspekty prawne w obszarach: Bezpieczeństwo IT, Marketing i PR, Narzędzia do pracy zdalnej, Cyfryzacja procesów w przedsiębiorstwach

Agnieszka Marciniak

Agnieszka Marciniak - Rafał Malujda Kancelaria Prawno - Patentowa

Agnieszka Marciniak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zaczęła zdobywać pierwsze doświadczenie prawnicze działając w studenckiej poradni prawnej. Doświadczenie zdobywała także praktykując w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Z kancelarią związana od listopada 2015 r. Agnieszka specjalizuje się w ochronie danych osobowych przeprowadzając audyty i wdrożenia w sektorze prywatnym i publicznym, a także pełniąc funkcję inspektora ochrony danych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań leży także szeroko rozumiane prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek handlowych, prawo pomocy publicznej, e-commerce i prawo konsumenckie. Agnieszka wspomaga również klientów kancelarii w bieżącej obsłudze z zakresu prawa korporacyjnego. Włada biegle językiem angielskim, co pozwala jej na obsługę prawną klientów zagranicznych oraz na wsparcie klientów polskich za granicą.

Maciej Lis

Maciej Lis - Rafał Malujda Kancelaria Prawno - Patentowa

Maciej Lis ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas których był nagradzany stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Podczas studiów zaczął zdobywać doświadczenie prawnicze odbywając praktyki zarówno w kancelariach prawnych jak i w podmiotach publicznych. Po ukończeniu IV roku studiów rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Szczecin, w którym zajmował się szeroko rozumianą obsługą inwestycji prowadzonych przez gminę. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności prawie kontraktowym, prawie zamówień publicznych, w tym zamówień z udziałem funduszy europejskich. Ze względu na to, że cyfryzacja dotyka każdego obszaru życia, do kręgu jego zainteresowań zalicza się także kryminologia oraz kryminalistyka, czego efektem jest opublikowanie, w tym zakresie, autorskich artykułów naukowych.