NaturalAntibody

NaturalAntibody
Adres:

Al. Piastów 22a
Szczecin


email: dawid.szwonder@naturalantibody.com
www: https://naturalantibody.com/
Obszary działalności:

Med Tech


Linked In

NaturalAntibody rozwija autorskie oprogramowanie sztucznej inteligencji, które dostępne jest w postaci produktu: “Platforma Odkrywania Przeciwciał” (ang. “Antibody Discovery Platform”). Celem produktu jest projektowanie i badanie przeciwciał, które mogą być kandydatami na nowe leki (bioterapeutyki). Platforma swoje działanie opiera tylko o metody komputerowe tzw. in silico. Produkt składa się z baz danych przeciwciał “Antibody Database” oraz modułów analitycznych (zawierających modele oparte o sztuczną inteligencję i narzędzia bioinformatyczne).