TraceRoute42

TraceRoute42
Adres:

Al. Piastów 22
71-064 Szczecin


email: hello@tr42.com
www: http://traceroute42.com/
Linked In

TraceRoute42 jest firmą posiadającą rozległe doświadczenie i wiedzę w zakresie złożonych klastrów Kubernetes, systemów operacyjnych z rodziny Linux oraz usług open source używanych w aplikacjach Webowych.

Od 10 lat zarządzamy złożonymi aplikacjami webowymi, włączając w to serwisy ze światowego top 100. Ponadto zajmujemy się projektowaniem, tworzeniem i utrzymaniem infrastruktur serwerowych oraz oferujemy całodobowy monitoring serwerów i wsparcie techniczne. Upewniamy się, że kluczowe środowiska naszych klientów działają szybko, są dostępne, odporne i bezpieczne.

Model współpracy dostosowujemy do oczekiwań kontrahentów, dostarczając specjalistyczną wiedzę i umiejętności, aby wspierać zespół klienta w konkretnej sytuacji lub po prostu w codziennych operacjach.

Ponadto oferujemy profesjonalne konsultacje techniczne dotyczące wybranego tematu lub problemu – format i model takich konsultacji dostosowany jest do potrzeb naszych klientów.