Technopark Pomerania

Technopark Pomerania

Wspieranie współpracy sieciowej, opartej na zaufaniu i budowaniu trwałych relacji biznesowych jest podstawą funkcjonowania Klastra IT zrzeszającego firmy technologiczne ze Szczecina i regionu. Idea jego utworzenia narodziła się w Technoparku Pomerania - kompleksowym otoczeniu biznesowym stworzonym przez władze Szczecina w celu integracji lokalnego środowiska firm informatycznych i wspierania ich rozwoju.

Od ponad dekady Klaster IT jest partnerem Technoparku Pomerania w zakresie wzmacniania branży informatycznej w regionie. Ścisła współpraca obu organizacji ukierunkowana jest nie tylko na wspieranie rozwoju regionalnych przedsiębiorstw IT i ich wzajemnych relacji biznesowych, ale także m.in. ma zwiększanie liczby specjalistów IT w regionie czy unowocześnianie kształcenia informatycznego w lokalnych szkołach i uczelniach wyższych.

Co oferuje Technopark?

  • wynajem pomieszczeń biurowych
  • wynajem pomieszczeń konferencyjnych
  • usługi centrum przetwarzania danych
  • usługi doradcze i konsultacyjne

Sprawdź szczegóły: http://www.technopark-pomerania.pl/pl/uslugi

Technopark
Technopark

Szkoły i uczelnie

image

Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym należy do najlepszych szkół w Polsce, województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie, odznaczonych tytułem Złotej Szkoły. Wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych (zawodowych i maturalnych) są efektem codziennej rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów. W trakcie nauki uczniowie uzyskują dodatkowe umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami z zakresu języków programowania, sieci komputerowych i systemów operacyjnych.

image

W Zachodniopomorskich Szkołach Kreatywnych stawiamy na przemysł kreatywny – dynamiczną branżę łączącą multimedia, grafikę, design, architekturę, sztukę, kulturę i marketing. W ZSK kształcimy przyszłych specjalistów właśnie w tych dziedzinach. Nasze programy nauczania zbudowaliśmy tak, aby każdy uczeń mógł rozwijać z nami swój potencjał.

image

Zespół Szkół Łączności to szkoła zawodowa ciesząca się na terenie województwa zachodniopomorskiego popularnością zgodnie z hasłem szkoły: KSZTAŁCIMY W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Wiedzą już o tym gimnazjaliści i w tym roku o jedno miejsce w szkole ubiegało się dwóch kandydatów. Profil kształconych zawodów wymaga stałego dostosowywania, zarówno bazy jak i kompetencji nauczycieli do stale zmieniającego się rynku branż: teleinformatycznych, elektronicznych i finansowych.

image

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, obecna niemal we wszystkich obszarach pracy i życia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworzymy szkołę, która kształci osoby kompetentne, myślące logicznie i algorytmicznie, z dobrymi podstawami matematyki i fizyki oraz języków obcych - specjalistów IT.

image

Jesteśmy członkami Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Informatyki i doradzamy w imieniu przedsiębiorców. Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu kontaktów do pracodawców (praktyki, praca) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy (hackathony, warsztaty, barcampy, etc).

Pozostali Partnerzy

image

Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu kontaktów do przedsiębiorców (zlecenia, podwykonawstwo) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy związanej z nowymi technologiami.

image

Współpraca przy programach projakościowych dla przedmiotów informatycznych z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecina oraz wspólne działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców i ich przyszłych kadr IT w ich działalności i wymianie wiedzy.

image

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp" od ponad 12 lat inspiruje ludzi IT w Szczecinie. Wierzymy że Dolina Krzemowa to stan umysłu, dlatego budujemy ją w głowach ludzi promując jej wartości jak dzielenie się wiedzą, współpracę i networking.

image

Współpraca polega na przekazywanie kontaktów do przedsiębiorców (merytoryka, wymiana sprzętu, etc.) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy na temat nowych technologii.

image

Wymiana wiedzy, kontaktów i doświadczeń związanych z działalnością na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorców branży IT na Pomorzu Zachodnim oraz promocja wydarzeń wśród członków stowarzyszenia.

image

Współpraca polega na wsparciu w przekazywaniu kontaktów do pracodawców (praktyki, praca) oraz informacji o wydarzeniach i okazjach do poszerzania wiedzy związanej z nowymi technologiami.

image

Przekazywanie firmom informacji o możliwościach skorzystania z finansowania zewnętrznego (RPO) oraz wymiana wiedzy na temat branży informatycznej oraz działalności przedsiębiorców Klastra w obszarach, które mogą być objęte w/w wsparciem.