Zapraszamy do udziału w spotkaniu matchmakingowym, które odbędzie się 18 marca 2021 (czwartek), w godz. 13:00 – 15:15.   

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu organizacje wspierające i przedsiębiorstwa z pogranicza będą mogły: 

  • przedstawić swoje obszary działania i poznać wzajemne potrzeby w zakresie realizacji wspólnych projektów,
  • wymienić się doświadczeniami w zakresie realizacji swojej misji i współpracy z otoczeniem,
  • rozwijać dalszą współpracę transgraniczną. 

KIEDY: 18.03.2021, g. 13:00 – 15:15
JAK: online 

DLA KOGO: Spotkanie przeznaczone jest do organizacji wspierających i działających na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, tj. m.in. przedsiębiorstw działających w branży IT, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji zrzeszających pracodawców – podmiotów działających w obszarze: Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

– Formularz będzie aktywny do 16.03.
– Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.
– Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język niemiecki. 
– Link do spotkania będzie wysłany na podany w formularzu adres e-mail kilka dni przed wydarzeniem. 
– Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 

AGENDA:

13:00 – 13:10Powitanie i wprowadzenie do projektu „Rozwój polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej”- Mec. Rafał Malujda, Członek Zarządu Klastra IT oraz dr Magdalena Ławicka, dyrektorka operacyjna w Klastrze IT
13:10 – 13:15Przywitanie i prezentacja Partnera – Dr Wolfgang Blank, dyrektor zarządzający WITENO GmbH
13:15 – 13:25Prawne ramy zakładania i prowadzenia działalności po obu stronach granicy – Mec. Rafał Malujda, radca prawny i rzecznik patentowy, zarządzający kancelarią Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa
13.25 – 13.35Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbh – Agnieszka Vanhöfen
13.35 – 13.50Korzyści ze współpracy transgranicznej z perspektywy firmy IT – Marcin Kaczmarek, Prezes Consileon Polska sp. z o.o.
13.50 – 14.00Prezentacja Haus der Wirtschaft / Dom Gospodarki (Szczecin)Adam Grendziak
14.00 – 14.15Współpraca transgraniczna na przykładzie Raynet GmbH – Robert Bazylewicz, Dyrektor Regionalny Raynet Polska
14.15 – 14.25Prezentacja Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum
14.25 – 14.40Prezentacja Investor Center Uckermark – innovation Campus meBest – Aleksander Buwelski, project manager
14.40 – 15.00Prezentacje firm IT, dyskusja:

  • Przemysław Krzywania, EBKF
  • Mario Kokowsky, DEN GmbH
  • Patryk Janik, Appsome Solutions
  • Jan Filipowiak, Pixel Legend
15.00 – 15.15Dyskusja dot. dalszych działań planowanych w projekcie

PARTNER:

Partnerem projektu jest WITENO GmbH (Park Naukowo-Technologiczny w Greifswald), który posiada sieć kontaktów z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji po stronie niemieckiej oraz podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie.

MODERATOR SPOTKANIA:

Rafał Malujda – Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy. Specjalista w branży IT, nowych technologii i działalności transgranicznej w Niemczech – prowadzi kancelarię malujda.pl w Polsce i Niemczech. Jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, w tym w obszarze przetwarzania danych publicznych usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Doradca dla przedsiębiorców i osób z Polski, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech oraz inwestorów z Niemiec, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

O PROJEKCIE:

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

OBEJRZYJ ZAPIS VIDEO: